Publikációk

Az alábbi folyóiratokban, szakmai testületek kiadványaiban és egyetemi tankönyvekben jelentek meg publikációink önálló és társszerzőkként.

Lakatos, Kovács, Mohl, Rózsa, Szirmai
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata
Budapest, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 2013

Andor György, Rózsa Ildikó
"Should Codification emerge in IFRS? Does form of regulation matter?”
Acta Polytechnica Hungarica, 2013

Rózsa Ildikó
Difficulties of applying IFRS in Continental Europe from the perspective of Codification
PERIODICA POLITECHNICA, 2013

Bűdy Zoltán
A terven felüli értékcsökkenés (befektetett eszközök értékvesztése) US GAAP megközelítéssel
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, V. évfolyam, 7-8. szám, 2013, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
New Trends in Consolidation – challenging of new IFRS rules
PERIODICA POLITECHNICA, 2012

Rózsa Ildikó
Beszámoló az IASB elnöksége által szervezett IFRS-oktatói rendezvényről
SZÁMVITEL-ADÓ-KÖNYVVIZSGÁLAT, 54. évfolyam, 9. szám, pp. 381-383., 2012, ISSN: 1419-6956

Bűdy Zoltán
Könyvvizsgálatok minőségbiztosítása kockázati megközelítéssel
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, IV. évfolyam, 1. szám, 2012, ISSN: 2060-4076

Karai E, Rózsa I.
Nemzetközi számvitel II.
Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2011, 90 p.

Rózsa Ildikó
A teljes körű konszolidáció további feladatai
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, III. évfolyam, 5. szám, pp. 19-22., 2011, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
Átalakulási helyzetek
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, III. évfolyam, 7-8. szám, pp. 2-15., 2011, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
Az évközi, közbenső (interim) beszámolók szabályai az IAS 34 Évközi beszámolók standard szerint.
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, III. évfolyam, 3. szám, pp. 18-21., 2011, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
Az új standardok: IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 13.
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, III. évfolyam, 6. szám, pp. 14-17., 2011, ISSN: 2060-4076

Bűdy Zoltán
Keretelvek az IFRS és a US GAAP rendszerében
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, III. évfolyam, 2. szám, 2011, ISSN: 2060-4076

Bűdy Zoltán
Lízingügyletek elszámolása és várható változások a nemzetközi számviteli standardokban
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, III. évfolyam, 4. szám, 2011, ISSN: 2060-4076

Bűdy Zoltán
Működési szegmensek (IFRS 8)
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, III. évfolyam, 7-8. szám, 2011, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
Nemzetközi számvitel I.
Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2010, 135 p.

Rózsa I., Karai E.
A befektetési célú ingatlanok megjelenítése és értékelése az IAS 40 szerint
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, II. évfolyam, 3. szám, pp. 20-22., 2010, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
A bevételek elszámolásával kapcsolatos standardok (IAS 11 és IAS 18)
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, II. évfolyam, 12. szám, pp. 20-22., 2010, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
A konszolidáció szabályai - I. rész
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, II. évfolyam, 6. szám, pp. 22-28., 2010, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
Az amerikai standardok újrakodifikálása
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, II. évfolyam, 2. szám, pp. 15-17., 2010, ISSN: 2060-4076

Rózsa I., Karai E.
Lízingügyletek elszámolása az IAS 17 előírásai szerint
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, II. évfolyam, 7-8. szám, pp. 17-22., 2010, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
Konszernszámvitel
Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2009, 60 p.

Rózsa Ildikó
Konszolidáció az IFRS rendszerében I.
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, I. évfolyam, 6. szám, pp. 15-18., 2009, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
Konszolidáció az IFRS rendszerében II.
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, I. évfolyam, 7-8. szám, pp. 23-28., 2009, ISSN: 2060-4076

Rózsa I., Karai E.
Projektek nemzetközi számvitele
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, I. évfolyam, 11. szám, pp. 13-17., 2009, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
IFRS versus US GAAP
Országos Magyar Könyvvizsgálói Konferencia, Balatonalmádi, Magyarország, 2009.09.03-04., Budapest: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, pp. 47-58.

Bűdy Zoltán
Halasztott adók
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ, I. évfolyam, 5. szám, 2009, ISSN: 2060-4076

Rózsa Ildikó
IFRS written course, IIR
8. fejezet – Konszolidáció, 2007

Bűdy Zoltán
IFRS written course, IIR
7. fejezet – Halasztott adók, 2007

Balázs Á., Boros J., Bosnyák J., Gyenge M., Győrffi D., Hegedűs I., Kováts E., Lakatos L., Lukács J., Madarasiné Szirmai A., Matukovics G., Nagy G., Ormos M., Pavlik L., Pál T., Rózsa I., Székács P., Tardos Á., Veress A, Bosnyák J. (szerk), Kováts E. (szerk.)
Nemzetközi számvitel tankönyv: IFRS-ek rendszere
Budapest, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 2006

Rózsa Ildikó
EUBBSI/ LEONARDO e-learning materials - E-book
Financial Control of Implementation Project, Understanding of Cost Structure and Cost Drivers, Evaluating the Investment to the Buyer, Budapest, CEU 2006, Leonardo Da Vinci Project

Rózsa Ildikó
Business in English (finance, accounting, tax) - E-book
Budapest, Verlag Dashöfer Szakkiadó, 2006

Rózsa I., Matukovics G., Madarasiné Szirmai A., dr Sztanó I. (szerk), dr. Eperjesi F. (szerk.)
IAS versus US GAAP: folyamatosan frissülő kiadvány
Budapest, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, 2004, kb. 3000. oldal p.