IFRS és US GAAP - Számviteli tanácsadás

Az IFRS és US GAAP számviteli irodalom szerkezeti felépítését tekintve és a beszámolóktól elvárt közlési követelmények szempontjából eltér a magyar számvitel szabályaitól. A nemzetközi és amerikai jelentésadási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében az alábbi területeken állunk rendelkezésre.

Mérleg tételek komponens felmérése

Az IFRS vagy US GAAP és magyar számviteli szabályok közötti eltéréseket azonosításához felmérjük beszámolójuk jelentős tételeit az IFRS és US GAAP megjelenítési és értékelési kritériumainak megfelelően.

Bemutatás és közlés

A beszámolók összeállításakor javaslatot teszünk a szükséges összevonásokról és megfelelő besorolásokról, hogy a közölt információt az IFRS és US GAAP követelményei szerint mutassák be. Az összetett közlési követelményeknek való megfelelés érdekében ellenőrző listákkal és javaslatokkal támogatjuk munkáját.

Első alkalmazás

IFRS és US GAAP átálláskor az első alkalmazás körülményeit meghatározott technikai és közlési elvárások jellemzik, amelyeknek meg kell felelni az átállás évében. Az első alkalmazások összetett folyamatát támogatjuk, hogy minden szükséges technikai és közlési követelménynek megfeleljen első IFRS vagy US GAAP beszámolója.

Mapping

Első alkalmazáskor vagy új anyavállalati viszony miatt szükségessé válik a magyar főkönyvi számlák hozzárendelése a választott vagy csoport szintű IFRS és US GAAP számlatükörhöz. A hozzárendelés (vagy mapping) folyamatában számottevő gyakorlattal rendelkezünk.

Számviteli politika

Vállaltuk üzleti modelljére vonatkozó IFRS vagy US GAAP számviteli politikát készítünk, amely módszertani hivatkozásként szolgál a megjelenítési kritériumokhoz és releváns értékelési eljárásokhoz. A dokumentumot angol vagy magyar nyelven is elkészítjük.

Halasztott adók

Teljeskörű halasztott adókkal kapcsolatos szolgáltatásaink magukban foglalnak konzultációt, képzéseket és jelentések elkészítését.

Pénzügyi tervezés

A tervezési információ – IFRS vagy US GAAP környezetben – összhangban kell, hogy legyen az alkalmazott nemzetközi vagy amerikai számviteli politikával. IFRS vagy US GAAP alapú pénzügyi tervek minőségét ellenőrizzük a döntéshozatali folyamatok támogatása érdekében.

Riporting modellek

Integrált jelentésadási rendszerekkel támogatjuk munkáját, hogy a legjobb minőségben készüljenek el IFRS és US GAAP jelentései. A riporting modellek automatizált beállításokat tartalmaznak, hogy meggyorsítsa és összehangolja munkáját a beszámolók összeállításakor.