Konszernszámvitel - Konszolidációs tanácsadás

Konszern számviteli szolgáltatásunk az IFRS, US GAAP és magyar számviteli törvénynek megfelelő konszolidációs műveletek támogatását tartalmazza az alábbi területeken.

Csoport tagvállalatok minősítése

A tagvállalatok leány, társult vagy közös vezetésű típusa meghatározza a vállalatokra vonatkozó konszolidációs eljárást. A konszolidációs kör meghatározásában számottevő tapasztalatunk van, amely a konszolidációs munka alapjait teremti meg.

Csoporton belüli egyenlegek és forgalmak, inter company (IC) egyeztetések

A teljes körű és kvóta szerinti konszolidáció időigényes és erőforrásokat nem kímélő feladata a kapcsolt vállalatok között fennálló egyenlegek és forgalmak egyeztetése. Az IC egyeztetés folyamatát számítástechnikai eszközökkel támogatjuk a konszolidációs folyamat sikere érdekében.

Tőkekonszolidáció

A leányvállalatok tőkekonszolidációs műveletéhez nyújtunk támogatást a műveletek teljeskörűsége érdekében miközben kiemelt hangsúlyt helyezünk a külső tulajdonosi részesedések és tőkekonszolidációs különbözetek meghatározására.

Goodwill allokáció

A tőkekonszolidáció eredményeként keletkezett goodwill megfelelő értéke kiemelt feltétele a konszolidált beszámoló minőségének, melynek számításában is segítséget nyújtunk.

Konszolidált számviteli politika

Vállalatcsoportjukra vonatkozó IFRS, US GAAP és magyar számviteli szabályoknak megfelelő számviteli politikát készítünk, amely hivatkozási forrásként szolgál a konszolidáció alapjához. A dokumentumot angol és magyar nyelven készítjük.

Konszolidációs modellek

Integrált jelentésadási rendszerekkel támogatjuk munkáját, hogy a legjobb minőségben készüljenek el IFRS, US GAAP és magyar konszolidált beszámolói. A riporting modellek automatizált beállításokat tartalmaznak, hogy meggyorsítsa és összehangolja munkáját a beszámolók összeállításakor.